O nama

U skladu sa politikom kvaliteta, Srbolab doo je postao akreditovano kontrolno telo po standardu SRPS ISO/IEC 17020:2012 za oblast vozila od 18.05.2020.godine.

SRBOLAB ima ideju vodilju da svojim delovanjem i kvalitetnom realizacijom pružanja usluga doprinese razvoju društva i obezbeđenju uslova za viši kvalitet života i bezbednost zdravlja potrošača. Princip naše politike kvaliteta jeste da konkretizuje misiju firme i sažima osnovne ciljeve poslovanja iz čega proizilazi da je korisnik naše usluge uvek na prvom mestu.

SRBOLAB  zapošljava stručne radnike iz oblasti mašinstva i saobraćaja. Zaposleni kadar je ključ kvaliteta i uspeha, zbog čega se konstantno ulaže u njihovo napredovanje i edukaciju.

Posedujemo najsavremeniju etaloniranu opremu za kontrolisanje i ispitivanje svih vrsta vozila.

SRBOLAB ima uveden sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015. Sva dokumentacija i svi postupci kreirani su prema najvišim evropskim standardima.

SRBOLAB je na osnovu odluke Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja od novembra 2020. godine registrovan kao Istraživačko-razvojni centar i upisan u Registar inovacione delatnosti pod oznako RIO 132/20.

SRBOLAB konstantno radi na usavršavanju nivoa svojih usluga kroz praćenje najnovijih trendova u oblasti kontrolisanja i ispitivanja, permanentnu edukaciju zaposlenih i osavremenjavanje opreme za ispitivanje.

Učestvujemo u podršci lokalnoj zajednici, odvajajući sredstva za podršku projekata iz oblasti sporta, kulture i obrazovanja.