Akreditacija

Srbolab doo je Akreditovano kontrolno telo, tip A, po SRPS ISO/IEC 17020:2012, upisano u Registar akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Skraćeni obim akreditacije:

        -Kontrolisanje bezbednosno tehničkih karakteristika motornih vozila koja se uvoze kao upotrebljavana u Republiku Srbiju i

prepravljenih drumskih motornih vozila iz kategorije N1 u kategoriju M1; 

        – Kontrolisanje koeficijenta propustljivosti i koeficijenta refleksije stakala na vozilima; 

        – Kontrolisanje ispravnosti ugradnje uređaja i opreme za pogon vozila na tečni naftni gas (TNG) i komprimovani prirodni gas (KPG)