Akreditacija

Srbolab doo je Akreditovano kontrolno telo, tip A, po SRPS ISO/IEC 17020:2012, upisano u Registar akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Skraćeni obim akreditacije:

  • Kontrolisanje bezbednosno-tehničkih karakteristika motornih vozila koja se u Republiku Srbiju uvoze kao upotrebljavana;
  • Kontrolisanje ispravnosti ugradnje uređaja i opreme za motorna vozila sa pogonom na tečni naftni gas (TNG);
  • Kontrolisanje bezbednosno-tehničkih karakteristika prepravljenih i/ili pojedinačno proizvedenih, kompletiranih drumskih motornih i priključnih vozila.