Ispitivanje vozila

Ispitivanje vozila koja se uvoze kao upotrebljavana (HOMOLOGACIJA) 

Potrebna dokumentacija:

 • ZAHTEV,
 • dokumentacija o vozilu (saobraćajna dozvola odnosno drugi dokument izdat od strane državnog organa zemlje u kojoj je vozilo kupljeno)
 • carinski dokument
 • podaci o vlasništvu vozila
 • ovlašćenje ukoliko se vozilo ne vodi na podnosioca zahteva
 • potvrda o tehničkim karakteristikama na vozilu (coc, tüv, decra)
 • uplate (republičke administrativne takse, uplate prema Agenciji za bezbednost saobraćaja, uplate prema Srbolab doo)

Napomena: ukoliko je na vozilu urađena prepravka koja je evidentirana u inostranoj saobraćajnoj dozvoli ili je vozilo prepravkom vraćeno u fabričko stanje nije potrebno odobrenje predstavnika proizvođača i izjava servisera. U suprotnom ukoliko prepravka odstupa od navedenog potrebno je obezbediti dokumentaciju kao što je navedeno u nastavku.


Ispitivanje ispravnosti novougrađenih uređaja i opreme za pogon motornih vozila na alternativna goriva (TNG, KPG)

Potrebna dokumentacija:

 • ZAHTEV za ispitivanje vozila,
 • saobraćajna dozvola ili neki drugi dokument mup-a o podacima na vozilu ukoliko nije moguće očitati saobraćajnu
 • lična karta vlasnika vozila
 • dokaz o vlasništvu vozila
 • uplate (republičke administrativne takse, uplate prema Agenciji za bezbednost saobraćaja, uplate prema Srbolab doo)

Dokumentacija o prepravci vozila:

 • izjava servisera o prepravci, konkretno navesti kakva je prepravka urađena na predmetnom vozilu sa spiskom ugrađene opreme
 • dokumentacija od uređaja koji su ugrađeni

Ispitivanje koeficijenta propustljivosti i koeficijenta refleksije na staklima motornih vozila (FOLIJE) 

Potrebna dokumentacija:

 • ZAHTEV za ispitivanje vozila,
 • saobraćajna dozvola ili neki drugi dokument mup-a o podacima na vozilu ukoliko nije moguće očitati saobraćajnu
 • lična karta vlasnika vozila
 • dokaz o vlasništvu vozila ukoliko se vozilo ne vodi na podnosioca zahteva ili ovlašćenje
 • odobrenje predstavnika proizvođača za prepravku na vozilu
 • uplate (republičke administrativne takse, uplate prema Agenciji za bezbednost saobraćaja, uplate prema Srbolab doo)

Dokumentacija o prepravci vozila:

 • izjava servisera o prepravci
 • dokumentacija o ugrađenoj plastičnoj prevlaci

Ispitivanja vozila za koja nisu poznati ili su pogrešno upisani tehnički podaci u saobraćajnoj dozvoli

Potrebna dokumentacija:

 • ZAHTEV za ispitivanje vozila,
 • saobraćajna dozvola ili neki drugi dokument mup-a o podacima na vozilu ukoliko nije moguće očitati saobraćajnu
 • lična karta vlasnika vozila
 • dokaz o vlasništvu vozila ukoliko se vozilo ne vodi na podnosioca zahteva ili ovlašćenje
 • uplate (republičke administrativne takse, uplate prema Agenciji za bezbednost saobraćaja, uplate prema Srbolab doo)

Ispitivanje prepravljanih vozila:

 • promenu vrste vozila (M1 u N1 i N1 u M1)
 • ugradnju uređaja i opreme za spajanje vučnog i priključnog vozila
 • ugradnju uređaja i izgradnju uređaja i opreme
 • ugradnja i izgradnja duplih komandi
 • ugradnja pogonskog agregata
 • ugradnja uređaja (komandi) za upravljanje vozilom lica sa invaliditetom

Potrebna dokumentacija:

 • ZAHTEV za ispitivanje vozila,
 • saobraćajna dozvola ili neki drugi dokument mup-a o podacima na vozilu ukoliko nije moguće očitati saobraćajnu
 • lična karta vlasnika vozila
 • dokaz o vlasništvu vozila ukoliko se vozilo ne vodi na podnosioca zahteva ili ovlašćenje
 • odobrenje predstavnika proizvođača za prepravku na vozilu
 • uplate (republičke administrativne takes, uplate prema agenciji za bezbednost saobraćaja, uplate prema Srbolab doo)

Dokumentacija o prepravci vozila:

 • izjava servisera o prepravci, konkretno navesti kakva je prepravka urađena na vozilu
 • dokumentacija o ugrađenoj opremi, ukoliko je potrebno
 • opis prepravke, detaljno opisati elemente i načina prepravke
 • tehnički crteži koji prikazuju kako je prepravka izvršena
 • ukoliko je potrebno projekat
 • proračun ukoliko je potrebno

Ispitivanje kompletiranih motornih vozila (u pritanju su vozila koja su proizvedena kao nekompletno vozilo (šasija), a zatim na njih postavljenje različite nadgradnje i na taj način izvršeno kompletiranje vozila u određenu kategoriju.)

Potrebna dokumentacija:

 • ZAHTEV za ispitivanje vozila,
 • saobraćajna dozvola ili neki drugi dokument mup-a o podacima na vozilu ukoliko nije moguće očitati saobraćajnu,
 • lična karta vlasnika vozila,
 • dokaz o vlasništvu vozila ukoliko se vozilo ne vodi na podnosioca zahteva ili ovlašćenje,
 • prateća dokumenta iz uvoza, ukoliko vozilo nije bilo do sada registrovano u Srbiji
 • odobrenje predstavnika proizvođača, osim za proizvođače koji su dali opštu saglasnost,
 • uplate (republičke administrativne takes, uplate prema agenciji za bezbednost saobraćaja, uplate prema Srbolab doo)

Dokumentacija o prepravci vozila:

 • izjava servisera o prepravci, konkretno navesti kakva je prepravka urađena na vozilu,
 • opis prepravke (kompletiranja),
 • proračun osovinskog opterećenja vozila,
 • dokumentacija o ugrađenoj opremi, ukoliko je potrebno,
 • tehnički crteži koji prikazuju kako je prepravka izvršena,
 • projektna dokumentacija ukoliko je potrebno.

Za sva ostala ispitivanja koja nisu ovde navedena budite slobodni da nas kontaktirate.